Frødepotet.dk

DyrkningsvejledningForspiring:

Hvis man vil forlænge vækstsæsonen, eller være tidligt ude med sine planter, kan man vælge at forspire frøene. Specielt for grøntsagsfrø er der meget at hente ved at forspire frøene indendørs. Man kan starte så tidligt som 6-8 uger før den sidste nattefrost. Når planterne er blevet store nok til at håndtere, plantes de i første omgang over i større potter. Det er vigtigt at afklimatisere alle planter der senere skal udenfor. Dette klares ved at stille potterne udenfor én til to uger før udplantning. Start eventuelt med at tage potterne ind om natten de første nætter, for herefter at lade dem blive ude døgnet rundt. På den måde hjælper man planterne til lettere at klare de nye omstændigheder. Plant herefter planterne ud i de respektive bede, men vent generelt til faren for frost er overstået.
Man kan med fordel bruge små ”minidrivhuse” eller anden overdækning af potterne under forspiringen. Dette sikrer blandt andet en højere temperatur og luftfugtighed. Hvis man overdækker skal man dog passe på med ikke at overvande, da frøene hurtigt kan drukne. Sørg også gerne for at prikke et par huller i overdækningen så jorden og frøene får mulighed for at ånde.


Sådybde:

Sådybden er afgørende for en god etablering. Som tommelfingerregel kan man regne med en sådybde der er 3 gange større end frøets diameter. Ved de helt små blomsterfrø kan man derfor i mange tilfælde nøjes med at strø frøene på jordoverfladen og rive let henover dem, hvorimod de større grøntsagsfrø skal noget længere ned i jorden. Bemærk, at det kan være svært at håndtere de helt små blomsterfrø. Her kan man med fordel hælde lidt vand i posen for herefter at skylle frøene forsigtigt ud. Frøene kan så senere placeres på jorden med en tandstik eller lignende.


Efterafgrøder/grøngødning:

Grøngødning er blevet meget populært i køkkenhaven, da det både kan løsne op for en kompakt jord, hente næringsstoffer op fra de dybere jordlag og ikke mindst sikre grønne planter i haven året rundt. Gode grøngødningsplanter skal være hårdføre, hurtigvoksende, have et dybt forgrenet rodnet og eventuelt kvælstoffikserende (bælgplanter). Så gerne grøngødning inden september, så de virkelig får muligheden for at rette op på jorden. Eksperimentér også gerne med undersåning. For eksempel kan man så de små kløverplanter under de høje majsplanter. Kløveren klippes så ned et par gange i løbet af sommeren for dermed at øge kvælstoftilgængeligheden.
Her hos Frødepotet.dk har vi samlet nogle af de planter der egner sig allerbedst til at forbedre jorden til den efterfølgende sæson i haven.


Grøntsagsfrø, spirer og planter